Newsletter Jan 2009 10th Anniversary

28 January This year signifies the 10th anniversary of the Thezaurus web site launched on 1 January 1999. At that time it consisted of two language studies projects “Slovenianlinx” and Internet publication, “Webzine Sloveniana”...

28. januar Leto 2009 zaznamuje 10. obletnico spletnega mesta Thezaurus, ki je bilo predstavljeno javnosti  1.januarja 1999. Tedaj je vsebovalo dva jezikovna projekta: “Slovenianlinx” in revijo “ Webzine Sloveniana”...

Newsletter Jan 2008 Webzine

28 January Sloveniana Webzine is one of the focal educational and cultural projects of the Institute for Slovenian Studies of Victoria Inc. In June 1998  the webzine was initiated by Aleksandra Ceferin as a resource for the cultural component of the Slovenian language curriculum...

28. januar Spletna revija Sloveniana Webzine je eden osrednjih kulturno-šolsko-vzgojnih projektov Viktorjskega Inštituta za slovenistiko. V juniju 1998 si je Aleksandra Ceferin zamislila revijo kot vir za kulturno komponento slovenskega učnega načrta...

Newsletter Dec 2007 Galeria

1 December We are presenting with great pleasure another of our new recently published projects. We have launched  the new extended Galeria Sloveniana with the added photographic photologs and travelogs, featuring primarily Slovenian and Australian spaces...

1. december Z velikim zadovoljstvom vam predstavljamo naslednjega od naših nedavno objavljenih spletnih projektov. Razširjena in prenovljena Galeria Sloveniana  zdaj vključuje tudi foto albume v okviru tematskih galerij...

Newsletter July 2007 Archives

16 July On the 30th anniversary of our educational activities we are announcing another of our recently published projects - the Online Archives of the Institute for Slovenian Studies of Victoria. The project ISSV Archives is on the history of Slovenian language...

16. julij Ob 30letnici našega delovanja naznanjamo drugega izmed novo objavljenih projektov - Spletne Arhive Viktorijskega Inštituta za slovenistiko. ISSV Arhivi predstavljajo zgodovino slovenskega jezika in slovenskih šolsko-vzgojnih ustanov od leta 1976...

Newsletter June 2007 - New Website

16 June This year is the 30th anniversary of Slovenian language studies and our activities in Australia. The continuity of our endeavours is a reflection of the connection and interest in Slovenian language and culture, and the experience of life across cultures and borders...

16. junij
Letos praznujemp 30. obletnico poučevanja slovenskega jezika in našega delovanja na področju šolstva v Avstraliji. Kontinuiteta našega prizadevanja je izraz povezanosti in zanimanja za slovenski jezik in kulturo, in izkušnje življenja preko kultur in meja...