Individual Supporters

Donations in 2010 were given by:

Jana Ceferin, Melinda Mrak, Roland Mrak, Carina Skok, Danila Štolfa.


ISSV Inc. and thezaurus.com would like to express appreciation for valuable support for projects from:

Australia and other countries
Laura Abram
France Benko
Iva Benko
Marcela Bole
Ciril Božič
Alexander Braletitch
Milena Brgoč
Jana Ceferin
Milan Ceferin
Ana Čeferin
Andy Chin
Lidija Čušin
Gustel Glavnik
Prof. Edi Gobetz
Prof. Andreš Jan
Tanja Ledwich
Lenti Lenko
Cheng Hong Lin
Štefan Merzel
Eric Mrak
Roland Mrak
Viki Mrak
Jan Novak
Paul Skok
Sonya Skok
Veronika Smrdel
Lucija Srnec
Štefan Srnec
Danila Štolfa
Linda Štolfa
Sonia Vadnjal
Bogdan Weinberger

Slovenia
Jožefa Ažman
Valerija Ažman
Janez Bitenc
Dragica Bošnjak
Berta Dolinar
Prof. Silvo Fatur
Evald Flisar
Breda Franetič
Drago Franetič
Miram Franetič
Prof. Martin Jevnikar
Daša Koprivec
Lojze Košorok
Spela Kučan
Dušica Kunaver
Dragica Motik
Lela B. Njatin
Maja Obreza
Mara Obreza
Vinko Obreza
Vid Pečjak
Marinka Pečjak
Nataša Potočnik
Alekcij Pregarc
Marija Sivec
Daša Toman
Prof. Miha Toman
Irena Uršič
Rado Vadnjal


• (0) Comments