Newsletter Dec 2007 Galeria

Dear friends,

We are presenting with great pleasure another of our new recently published projects. We are launching  the new extended Galeria Sloveniana with the added photographic photologs and travelogs.

The header image for the gallery is a close-up of Slovenian Parliament portal in Ljubljana. featuring the sculpture by Zorko Kalin and Karl Putrih. To see a review of all sections with the image and description of the first four albums, click on the header image or on the gallery button.  To view all the albums in a given category, click on the EXHIBITIONS on the left side column.

Galeria Sloveniana has two new art exhibitions: selected works by the Slovenian-born artist Romana Zorzut-Favier and paintings of Slovenian Impressionists, who have played a significant role in the history of Slovenian nation.

We are also introducing a number of photographic galleries or photologs:

Sloveniana Photolog comprises a series of albums, the photographic opus of Aleksandra (Sasha) Ceferin, which highlight significant visual elements of Slovenian countryside and culture, and at the same time provide the visual background to a number of Sloveniana Webzine articles and Webclassroom units.

Australiana Photolog contains albums and images that reflect facets of the Australian continent. Slovenian Community Photolog marks celebratory events and life of Slovenian community in Australia.

In addition we are introducing Slovenian, Australian and Egypt Travelog, and we are inviting our travelling readers to send us their photographic travel records to be published on Sloveniana galleries.

Four albums were launched in August, marking the visit of Maja Obreza from Ljubljana, Slovenia. They are: Discovering the North, Images of the North, Aboriginal Rock Art and A Melbourne Walkabout. They form a small part of her extensive photographic record of her Australian impressions. 

The photographic projects have been initiated by Aleksandra (Sasha) Ceferin, and are based on her photographic work since 1997, when she began to rediscover Slovenia through the eye of the camera. Several participating photographers in Australia and Slovenia are already contributing their photographic impressions and images.Dragi prijatelji!

Z velikim zadovoljstvom vam predstavljamo naslednjega od naših nedavno objavljenih spletnih projektov. Razširjena in prenovljena Galeria Sloveniana  zdaj v razširjeni obliki vključuje tudi foto albume v okviru tematskih galerij. 

Naslovna ilustracija galerije je detail portala Slovenskega parlamenta v Ljubljani. s skulpturo Zorka Kalina in Karla Putriha. Če želite videti vse galerijske kategorije in opise prvih štirih albumov, pritisnite na naslovno podobo ali na GALLERY ikono na vrhu vstopne strani. Če želite pregled vseh albumov v posameznih kategorijah, pritisnite na EXHIBITIONS nad levim stolpcem.

Galeria Sloveniana je zdaj razširjena z dvema novima razstavama: izbrana dela slovenske-avstralske slikarke Romane Zorzut-Favier in dela slovenskih impresijonistov, ki so igrali pomembno vlogo v razvoju likovne identitete  slovenske narodne zavesti.

Predstavljamo vam nov projekt, naše fotografske galerije, tako imenovane - fotologe:

Sloveniana Photolog vsebuje serijo albumov, fotografsko delo  Aleksandre (Saše) Čeferin, ki osvetljujejo pomembne vizualne elemente slovenske krajine in kulture, in so obenem slikovno ozadje številnim člankom spletne revije Sloveniana Webzine in enotam spletnega razreda Webclassroom.

Australiana  Photolog vključuje albume in podobe, ki zrcalijo raznolikosti avstralske celine in njene kulture. Slovenian Community Photolog označuje praznične dogodke v življenju slovenske skupnosti v Avstraliji.

Predstavljamo vam tudi potovanjske galerije albumov - Slovenski, Avstralski in Egipčanski Travelog, in vabimo naše bralce, ki potujejo in fotografirajo, da nam pošljejo svoje fotografske posnetke za objavo v galerijah Sloveniana.

Dvanajstega avgusta smo objavili štiri albume fotografij Maje Obreza, ki je prepotovala Avstralijo od severa do juga in posnela veliko število svojih vtisov avstralske celine. Njen prispevek k Australiana Photologu so albumi  Images of the North in Aboriginal Rock Art.Australian Travelog smo vključili prva dva albuma Discovering the North in A Melbourne Walkabout. 

Iniciator  fotografskih projektov je prof.Aleksandra (Saša) Ceferin, ki jih je zasnovala na podlagi njenega fotografskega dela od leta 1997, ko je pričela odkrivati slovensko krajino skozi fotografski objektiv. Več sodelujočih fotografov v Avstraliji in Sloveniji je že začelo prispevati k projektu s svojimi fotografskimi vtisi in podobami.


Kind Regards / z lepimi pozdravi,

Aleksandra Ceferin
and
Thezaurus Team

Melbourne, Australia


• (0) Comments