Conjunctions and miscellaneous

Conjunctions

Slovene distinguishes two main types of conjunctions: subordinate and coordinate.


Coordinate conjunctions express:

 • supplement: in, pa, ter - "and"
 • opposition: pa, toda, vendar, a, ali - "but, however"
 • choice: ali-ali, ali, bodisi - "either or, or"
 • degree: ne samo(le) - ampak (temveč) tudi - "not only - but also" , ne - ne, niti - niti - "neither - nor"    
 • cause: kajti, zakaj, saj, sicer, namreč - "because"
 • consequence: zato, torej, pa - "then"


 • Subordinate conjunctions express:

 • da: almost all types of subordinate relations
 • če, ako, ko: conditionality, če also interrogative (ko only with the conditional),
 • ker: cause
 • ko, kadar: temporality
 • čeprav, dasi: concessiveness
 • ko, kakor, kot: comparison (exceptionally also supplement)
 • ki, kateri, kdor, kar, čigar: introduce relative clauses

 •  Miscellaneous

  Days of the week Months
  Ponedeljek januar
  Tôrek fébruar
  Sréda ma'rec
  Četr'tek april
  Pétek ma'j
  Sobo'ta ju'nij

  Nedélja

  ju'lij

    avgu'st
  septêmber
  okto'ber
  novêmber
  decêmber
  Fractions
  1/2     polovica, pol (ow)
  1/4     četrtina, četrt
  3/4     tri četrtine, tri četrt
  1/3     tretjina
  1/6     šestina   

   

   

   

   

   

      

    Operations
    1 + 1 = 2 (ena in/plus ena je dva)
    2 : 1 = 2 (dva deljeno z ena je dva)
    2 . 2 = 4 (dva krat dva je štiri)
    2 - 1 = 1 (dva manj-minus ena je ena)


  • (0) Comments