Newsletter June 2007 - New Website


Dear friends,

This year is the 30th anniversary of Slovenian language studies and our activities in Australia. The continuity of our endeavours is a reflection of the connection and interest in Slovenian language and culture, and the experience of life across cultures and borders. In this spirit we celebrate with a new look and new structure of Thezaurus website. Here is the first newsletter for 2007 about recent work published on the Web. In view of the massive amount of new content in projects, newsletters will be sent detailing projects.

Thezaurus has been custom-built by Zavod Neuropolis, our Slovenian partner in Ljubljana. It is the result of intensive collaborative work by teams in Australia and Slovenia for over a year. The site is more than pleasing aesthetically, with application of latest technology. It is dynamically-driven on a self-publishing content management system, with software tools that facilitate cost-effective development of established and new projects, allowing easy creation of web content and ability to manage the site. The home page has new features on the side bar for fast access to the whole site. it is a navigation point to all sections, followed by recent articles of the whole site, and newest posts of forums.

We are inaugurating the new Thezaurus, by presenting the new section on  Community. In 1976 we began our educational work within the community and with the full support of the community, Our aim was to maintain Slovenian language for the new generations, to develop greater awareness of Slovenian cultural heritage and build a connection to the country of their forebears.

There is a directory of Slovenian organizations, institutions and services. Further categories are the News, Slovenian Community in Australia and Slovenian connections, delivering information about Slovenian expatriate community worldwide. Information is immediately accessible by selecting the category. In the side bar are: a search function for the section, a random articles selection, Slovenes in Australia links and Live bookmarks. In the News section we will publish news of particular importance to Slovenian community.


Dragi prijatelji!

Letos praznujemp 30. obletnico poučevanja slovenskega jezika in našega delovanja na področju šolstva v Avstraliji. Kontinuiteta našega prizadevanja je izraz povezanosti in zanimanja za slovenski jezik in kulturo, in izkušnje življenja preko kultur in meja. V tem duhu praznujemo z novim obrazom spletne strani Thezaurus. Pozdravljamo vas s prvimi Novicami leta 2007, o novih vsebinah Thezaurusovih projektov. Z ozirom na nov videz, več novih projektov in vsebin, imamo namen v naslednjih mesecih objaviti serijo Novic, s podrobnostmi o posameznih projektih.

Novi Thezaurus je oblikoval in programiral Zavod Neuropolis, naš slovenski partner v Ljubljani, in je plod celoletnega intenzivnega sodelovanja med teami v Avstraliji in Sloveniji.  Spletno stičišče je sedaj razširjeno ter estetsko in smiselno  dovršeno. Z aplikacijo najnovejše tehnologije je to dinamičen, samoupravljalen sistem, z orodjem, ki omogoča ekonomičen razvoj obstoječih in novih projektov. Spletno mesto Thezaurus.com ima sedaj novo obliko in nova orodja za večjo dosegljivost, ne samo na vrhu strani, ampak tudi na desni strani, z navigacijo do vseh sekcij. Spodaj so naključno izbrani članki iz vseh delov Thezaurusa, in najnovejši članki na Forumih.

Preurejeni Thezaurus slovesno otvarjamo z novo sekcijo Community. Namenjena je slovenski avstralski skupnosti in služi v prvi vrsti namenu večje dosegljivosti za angleško govoreče potomce slovenskih priseljencev. Naše šolskovzgojno delo v slovenski skupnosti in za skupnost se je začelo v letu 1976, z namenom, da ohranjamo slovenski jezik in zavest slovenske kulturne dediščine v mladem rodu, in ustvarimo vezi z deželo prednikov.

Sekcija Community vsebuje direktorij slovenskih organizacij, ustanov in servisov. Druge kategorije so še Novice, Slovenska skupnost v Avstraliji in slovenske spletne povezave s članki o Slovencih po svetu. Za podatke o slovenskih organizacijah in servisih izberete kategorijo iz kazala na desni strani. Kazalo vsebuje iskalno funkcijo, naključno zbirko člankov, spletne povezave za Slovence v Avstraliji in živi zaznamki /live bookmarks. V sekciji News  bomo objavljali novice posebnega pomena za slovensko skupnost.

Kind regards / z lepimi pozdravi,

Aleksandra Ceferin
and
Thezaurus Team

Melbourne, Australia


• (0) Comments